eu
headerphoto

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

26.04.2012

W dniu 26 kwietnia 2012 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap I”.

« inne aktualności