eu
headerphoto

SAG ETAP I

Aktualności serwisu SAG. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Pokaż aktualności z roku:

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

26.04.2012

W dniu 26 kwietnia 2012 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap I”.

Przekazanie placu budowy

19.04.2012

W dniu 19 kwietnia Gmina Miasta Tarnowa przekazała plac budowy Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap I” w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 4.3 „Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej” Schemat B „Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha”.

Rusza budowa Strefy Aktywności Gospodarczej – powstaje rondo przy Mościckiego

17.04.2012

W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane w ramach pierwszego etapu budowy Strefy Aktywności Gospodarczej. Powstanie nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Mościckiego i Czystej oraz droga dojazdowa do nowych terenów dla inwestorów, które zostaną ulokowane po północnej stronie Zakładów Mechanicznych.