eu
headerphoto

Przekazanie placu budowy

19.04.2012

W dniu 19 kwietnia Gmina Miasta Tarnowa przekazała plac budowy Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap I” w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 4.3 „Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej” Schemat B „Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha”.

« inne aktualności