eu
headerphoto

Rusza budowa Strefy Aktywności Gospodarczej – powstaje rondo przy Mościckiego

17.04.2012

W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane w ramach pierwszego etapu budowy Strefy Aktywności Gospodarczej. Powstanie nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Mościckiego i Czystej oraz droga dojazdowa do nowych terenów dla inwestorów, które zostaną ulokowane po północnej stronie Zakładów Mechanicznych.

Na 19 kwietnia planowana jest zmiana oznakowania dla budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Mościckiego i Czystej realizowane w ramach zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z drogą powiatową nr 1355K oraz budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – I Etap”. Nastąpi zwężenie ulicy Mościckiego do jednego pasa ruchu po stronie południowej (od strony mostu na rz. Białej). Piesi i rowerzyści skierowani zostaną na północną stronę tej ulicy poprzez wyznaczone tymczasowe przejścia.

Przypomnijmy, że cały projekt zakłada poszerzenie istniejącej SAG z 68 do 104 ha oraz jej scalenie poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów pod lokowanie inwestycji przemysłowych i usługowych, tak aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem. Uzyskał on dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.3 Schemat B – Strefy Aktywności Gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha. Całkowita wartość pierwszego etapu to ok. 21 milionów złotych, natomiast dofinansowanie opiewa na kwotę ponad 13 milionów zł.

« inne aktualności